Overzicht

Bekendheid Harde Knip


Met de invoering van de Bachelor-Masterstructuur in het hoger onderwijs is de Nederlandse doctoraalopleiding gewijzigd in het Europese systeem van een gescheiden bachelor- en masteropleiding. Het wettelijk voorschrift is dat elke bacheloropleiding in ieder geval toegang geeft tot minimaal één aansluitende masteropleiding, te volgen aan dezelfde instelling. De Inspectie onderzocht op verzoek van het ministerie van OCW op welke wijze universiteiten invulling geven aan randvoorwaarden om de harde knip tussen bachelor- en masterfase (de eis dat alle studiepunten van de bacheloropleiding behaald moeten zijn voordat gestart kan worden met een masteropleiding) per 1 september 2012 te kunnen invoeren. Ten behoeve hiervan heeft ResearchNed onder een panel van studenten door de Inspectie ontwikkelde vragenlijsten afgenomen en de resultaten verwerkt. Naast dit landelijk rapport zijn de resultaten op maat teruggekoppeld aan de universiteiten middels een instellingsgebonden tabellenrapportage.