Overzicht

Kiezen voor hbo of wo


Op verzoek van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzocht welke overwegingen vwo-geslaagden ertoe brengen om te kiezen voor een opleiding in het hbo en hoe overheid en hogescholen de keuze voor dit studiepad kunnen stimuleren. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de Startmonitor, HetScholierenpanel en HetStudentenpanel van ResearchNed. Hoofdconclusie is dat het verschil tussen hbo en wo volgens vwo’ers in de eerste plaats een niveauverschil is en dat dit niveauverschil ook sterker de keuze van vwo’ers bepaalt dan het inhoudelijke verschil tussen beroepsgericht en wetenschappelijk onderwijs. Maatregelen die een hbo-studie voor de vwo’ers aantrekkelijker kunnen maken, zijn dan ook in de eerste plaats aanpassingen die de hbo-studie op hoger niveau brengen: door het aanbieden van excellente of verkorte trajecten voor vwo’ers in het hbo, of door vwo’ers met een combinatie van hbo-bachelor en wo-master letterlijk naar wo-niveau toe te leiden.