Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2009-2011
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Kwaliteitsagenda primair onderwijs


Eind 2007 is de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs uitgebracht. In deze agenda zijn de belangrijkste beleidsprioriteiten voor het primair onderwijs gebundeld, met een focus op het verbeteren van de taal- en rekenprestaties. Om de voortgang op dit terrein te monitoren zijn in opdracht van het ministerie van OCW in de daaropvolgende jaren diverse onderzoeken uitgevoerd. Eén daarvan is de Opiniepeiling basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het po, een jaarlijks enquête­onderzoek naar de activiteiten die scholen ontplooien om de taal- en rekenprestaties te verbeteren. ResearchNed voerde dit onderzoek uit in de jaren 2009, 2010 en 2011.

In dit onderzoek is gevraagd naar de bekendheid met activiteiten en informatiebronnen, de focus op taal- en rekenprestaties, de uitwerking van referentieniveaus voor taal en rekenen, de aandacht voor opbrengstgericht werken en het bevorderen van excellentie. Om de mening over en ervaringen met deze onderwerpen in kaart te brengen, is een enquête uitgezet onder schoolleiders en bestuursleden. Daarnaast is door het ministerie van BZK een enquête gehouden onder leraren die deelnemen aan het Flitspanel.