Overzicht

Internationalisering in het hoger onderwijs


Om gerichter en effectiever internationaliseringsbeleid te kunnen voeren, wilde de directie Hoger Onderwijs een beter beeld krijgen van de mobiliteit onder studenten en staf, zowel wat ingaande als uitgaande stromen betreft. Daarbij ging het zowel om de kwantiteit als de ‘kwaliteit’ van de mobiliteitsstromen (bijvoorbeeld om wat voor soort studenten/stafleden gaat het, wat zijn hun motieven voor mobiliteit, waarom kiezen ze voor een bepaalde instelling/land). Daarnaast wilde OCW graag weten hoe de ‘internationaliserings-profielen’ van de Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs eruit zien. Ecorys en ResearchNed voerden gezamenlijk een pilotonderzoek uit om (de haalbaarheid van) de gevraagde informatie in kaart te brengen, waarin de focus lag op het in beeld brengen van inkomende en uitgaande studenten- en stafstromen.