Overzicht

Imago van de lerarenopleidingen


In opdracht van CAO-tafel PO en VO is door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onderzoek gedaan naar het imago van de lerarenopleidingen en opinies over de ‘nieuwe’ opleidingsroutes. Voor dit onderzoek zijn drie verschillende doelgroepen geënquêteerd: schoolleiders, studenten van de lerarenopleidingen en leerlingen in 4/5 havo en 5/6 vwo. ResearchNed heeft het veldwerk en de analyses uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van drie verschillende panels: het SBO-panel van schoolleiders en bestuurders, HetStudentenpanel en HetScholierenpanel. Uit het onderzoek komt o.m. naar voren dat schoolleiders niet onverdeeld positief zijn over de lerarenopleidingen. De aansluiting tussen de lerarenopleidingen en het leraarsberoep dient in hun ogen te worden verbeterd, vooral op het punt van de pedagogische en didactische kennis en het kunnen omgaan met verschillen.