Overzicht

Examinering in het hoger onderwijs


Na een serie kritische rapporten over de kwaliteit en transparantie van de examinering in het Nederlandse hoger onderwijs, is door middel van wetgeving een aantal verbeteringen in gang gezet. Het ministerie van OCW wilde naast deze wijzigingen in wet- en regelgeving ook een meer stimulerende lijn voor verbetering van examinering in gang zetten en heeft ResearchNed daarom een verkenning uit laten voeren naar de mogelijkheden om – naar Brits of Deens model – examineringsnetwerken in te richten, bestaande uit een pool van docenten die bij examinering als externe deskundigen kunnen optreden. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn interviews afgenomen bij betrokkenen in Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland en is een webenquête uitgezet onder docenten in Nederland. De rapportage formuleert conclusies en aanbevelingen op basis van de verrichte verkenning.