Overzicht

BPV-monitor


In 2009 is door het ministerie van OCW, MBO-raad, Colo, MKB/VNO-NCW het BPV-protocol ontwikkeld om de kwaliteit van de bpv te verbeteren. De partijen hebben in het protocol afgesproken dat middels een monitor in kaart dient te worden gebracht wat de invloed van het BPV-protocol is op de kwaliteit van de bpv. ResearchNed en Arbeid Opleidingen Consult hebben in 2011 de eerste meting van deze monitor uitgevoerd. De monitor kende verschillende fases: oriƫnterende interviews om inzicht te krijgen in de problematiek, kwantitatieve dataverzameling en -analyse, verdiepende interviews inclusief best practices, afrondende expertsessie met beleidsmakers en mensen uit de praktijk en eindrapport. De monitor heeft concrete handvatten geleverd voor beleid. Onderdeel van het rapport was een hoofdstuk met concrete beleidsaanbevelingen om de kwaliteit van de bpv in de praktijk (verder) te versterken, de uitvoering van het BPV-protocol te verbeteren en/of het BPV-protocol waar nodig op onderdelen bij te stellen.