Overzicht

Klant: Universiteit Utrecht
Periode: 2011
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Alumnionderzoek Universiteit Utrecht


In opdracht van het Utrechts Universiteitsfonds/Alumnibureau deed ResearchNed een onderzoek onder de alumni van de UU. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in het beeld dat alumni hebben van de universiteit en het Universiteitsfonds en bieden handvatten om de betrokkenheid van alumni bij hun universiteit te versterken, zowel emotioneel als financieel. Hoofdonderdeel van het onderzoek is een webenquête onder 38.000 alumni van de universiteit. Voor een zorgvuldige voorbereiding van deze webenquête zijn voorafgaand twee focusgroepen met alumni georganiseerd om te verkennen welke de relevante thema’s zijn die in de webenquête aan bod moeten komen en hoe de vragen over deze thema’s optimaal geformuleerd kunnen worden.