Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2009
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Zeggenschap van leraren


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar de zeggenschap van leraren over hun beroep. Voor dit onderzoek is door ResearchNed een meetinstrument ontwikkeld waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt. Middels groepsgesprekken met leraren en leden van MR’s is per sector een vragenlijst opgesteld die is voorgelegd aan ruim 5.000 leraren uit alle onderwijssectoren. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit medewerkers van OCW en de sociale partners (PO, VO, MBO en HBO). Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het ministerie van OCW.