Overzicht

Eurostudent IV: Central Survey Hosting


In het kader van Eurostudent IV heeft het HIS (Hochschul Informations System) ResearchNed gevraagd om het veldwerk voor vijf Europese landen te verzorgen (Denemarken, Malta, Sloveniƫ, Kroatiƫ en Polen). Daarmee deelde ResearchNed haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van grootschalige dataverzameling met Europese partners, en is gewerkt aan een grotere vergelijkbaarheid van internationale gegevens. ResearchNed heeft met de deelnemende landen getracht om de voordelen van de online survey te optimaliseren door onder andere in de lay-out en login mogelijkheden rekening te houden met landspecifieke kenmerken.