Overzicht

Klant: Elsevier
Periode: 1998-2015
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Elsevier Faculty Rating


Van 1998 tot en met 2015 is jaarlijks in opdracht van het weekblad Elsevier een onderzoek uitgevoerd onder hoogleraren (Elsevier Faculty Rating). Het ging om een onderzoek onder Nederlandse wetenschappers (hoogleraren en universitair hoofddocenten) naar het oordeel van wetenschappers over de kwaliteit van zusteropleidingen. De wetenschappers gaven oordelen over de samenstelling van het bachelorprogramma, het aanbod van masters, de kwaliteit van de docenten en de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Aan hoogleraren werd, naar Angelsaksisch model, gevraagd de beste zusterfaculteit op hun vakgebied aan te wijzen. De eigen universiteit werd daarbij buiten beschouwing gelaten. Aldus werden ranglijsten gepubliceerd van de beste universiteit per vakgebied en de beste universiteit over-all. Ruim 30 procent van de wetenschappers participeerde aan dit onderzoek. Daarnaast werden jaarlijks vragen over actuele onderwerpen opgenomen.