Overzicht

Klant: Platform Bètatechniek
Periode: 2011-2013
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Databeheer Kennisbank Bètatechniek


ResearchNed verzorgde samen met Q Delft de dataconsolidatie, het onderhoud, beheer en publicatie van de database Mathematics, Science & Technology (MST). Het inhoudelijke beheer betrof onder andere het opvragen van de bronbestanden, het verrijken ervan met specificaties van het Platform Bètatechniek en het toevoegen van opleidingsclusters. Daarnaast omvatte het beheer de dataconsolidatie, het aanleveren van databestanden en labels aan Q Delft voor import in KIWI (een door Q Delft ontwikkelde web-based kennisbank) en het actualiseren van de bètaclustering op basis van de meest recente opleidingsbestanden.