Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2010-2012
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Arbeidsmarktbarometer


Van 2008 tot 2012 is de Arbeidsmarktbarometer uitgevoerd door ResearchNed en Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW (directie Leraren). Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt werd elk kwartaal informatie verzameld over vacatures voor directieleden, leraren en ondersteunend personeel. De barometer gaf een actueel beeld van de vacaturedynamiek en de krapte op de arbeidsmarkt door meerdere malen per jaar schoolleiders en bestuurders in het po, vo en bve te vragen naar openstaande, vervulde en ontstane vacatures. Op basis van deze enquêtegegevens werden populatieschattingen gemaakt.