Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2010-2012
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Arbeidsmarktbarometer


Van 2008 tot 2012 is de Arbeidsmarktbarometer uitgevoerd door ResearchNed en Ecorys in opdracht van het ministerie van OCW (directie Leraren). Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt werd elk kwartaal informatie verzameld over vacatures voor directieleden, leraren en ondersteunend personeel. De barometer gaf een actueel beeld van de vacaturedynamiek en de krapte op de arbeidsmarkt door meerdere malen per jaar schoolleiders en bestuurders in het po, vo en bve te vragen naar openstaande, vervulde en ontstane vacatures. Op basis van deze enquêtegegevens werden populatieschattingen gemaakt.