Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2008-2009
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009


In opdracht van het ministerie van OCW (directie Leraren) voerden onderzoekers van ResearchNed diverse analyses op gegevens van Centrale Financiƫn Instellingen (CFI) en het ministerie van BZK (o.a. MIRROR, IPTO, ILT, BRIN, POMO) uit ten behoeve van de Nota WIO. Analyses hadden onder andere betrekking op de ontwikkeling van de functiemix van leraren (po, vo en mbo), de bevoegdheid van leraren, het aandeel vrouwen in het onderwijs, de tevredenheid van leraren, de ontwikkeling van de BAPO-regeling en de 1.040-urennorm in het vo.