Overzicht

Topkwaliteit in het hoger onderwijs


Om te komen tot een gefundeerde beleidsagenda had de directie Hoger Onderwijs van het ministerie van OCW behoefte via een probleemanalyse zicht te krijgen op actuele inzichten, goede Nederlandse praktijkvoorbeelden van toponderwijs en de rol die verschillende factoren hierbij vervullen. Dit onderzoek verkent kenmerken van topkwaliteit. Het onderzoek bevat ook een internationale component. Centraal staat de vraag: ‘Welke factoren zijn onderscheidend voor toponderwijs in het hoger onderwijs?’. Het onderzoek kende de volgende onderdelen: (a) internationale scan met aandacht voor excellente kwaliteit of topkwaliteit in het hoger onderwijs in Nederland, de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Frankrijk; (b) analyse van accreditatie- en visitatieoordelen in hbo en wo en een identificatie van topopleidingen op basis hiervan; (c) een inhoudsanalyse van visitatierapporten en VBI-rapporten van geïdentificeerde topopleidingen, aangevuld met interviews ter identificatie van ‘good practices’ en (d) een analyse van oordelen, studiehouding en studiegedrag van studenten van de onderscheiden topopleidingen. De publicatie is bedoeld voor landelijke en lokale beleidsmakers, instellingen en geïnteresseerden in de discussie over kwaliteit in het hoger onderwijs en geeft opleidingen een handreiking om elementen van topkwaliteit in het onderwijsproces te integreren.