Overzicht

Primair onderwijs


Binnen het primair onderwijs voert ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

  • Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs: opiniepeiling basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het PO.
  • Casestudies kleinschalige innovaties: een kwalitatief onderzoek uit naar de condities waaronder kleinschalige, stapsgewijze verbeteringen in het onderwijs effectief vorm kunnen krijgen.
  • Behoeftemeting SBO: inrichting internetpanel waaraan snel arbeidsmarktgerelateerde vragen voorgelegd kunnen worden.