Overzicht

Download de PDF

Klant: Inspectie van het Onderwijs
Periode: 2007
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderwijstijd in het hoger onderwijs


Om invulling te geven aan adequaat en risicogericht toezicht heeft de Inspectie van het Onderwijs ResearchNed gevraagd een inventarisatie te doen naar onderwijstijd in het hoger onderwijs. Aanleiding hiervoor waren klachten van studenten van de Hogeschool Rotterdam over gebrek aan contacttijd en begeleiding. Twee onderzoeksvragen stonden centraal: wat is de geprogrammeerde onderwijstijd en wat is de gerealiseerde onderwijstijd gemiddeld per week per studiejaar in het bekostigde hoger onderwijs? Voor de inventarisatie van de geprogrammeerde onderwijstijd is een aselecte steekproef getrokken van 1.200 voltijdopleidingen, verdeeld over hbo en wo en over verschillende CROHO-onderdelen. Van deze opleidingen zijn opleidingsdirecteuren gevraagd via een internetenquĂȘte de geprogrammeerde onderwijstijd aan te geven. Het onderzoek is gecompleteerd met een onderzoek onder studenten. Deze studenten zijn bereikt via HetStudentenpanel.nl, een online panel van ongeveer 20.000 studenten in het ho. Binnen een week vulden 3.000 studenten de vragenlijst in. Zo konden de geprogrammeerde en feitelijke onderwijstijd in het ho worden vergeleken en kon in heel korte tijd door de opdrachtgever aan de Tweede Kamer worden teruggerapporteerd.