Overzicht

Klant: Stichting Studiekeuze123
Periode: 2010-2012
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Nationale Studentenenquête


De Nationale Studentenenquête (NSE) is hét grootschalige tevredenheidsonderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Opdrachtgever is Stichting Studiekeuze123, een gezamenlijk initiatief van de koepelorganisaties in het hoger onderwijs – HBO-raad, NRTO (voormalig PAEPON) en VSNU – en de studentenorganisaties ISO en LSVb. Het ministerie van OCW zorgt voor de financiering. Van 2009 tot 2012 was ResearchNed verantwoordelijk voor het gehele onderzoekstraject: de instrumentontwikkeling en instrumentvalidatie, de werving van onderwijsinstellingen (zij leveren de e-mailadressen van de studenten aan), het programmeren en hosten van de enquête in drie talen (Nederlands, Duits en Engels), het toevoegen van extra instellingsspecifieke vragen en labels in opdracht van instellingen, het verzorgen van mailings en reminders aan ruim 600.000 studenten, datacleaning en bewerking, dataconsolidatie en bestandsbeheer. De resultaten zijn gebruikt voor de onafhankelijke vergelijkingssite www.studiekeuze123.nl. Voor professioneel gebruik zijn de resultaten ontsloten via NSE Online. Alle instellingen kregen bovendien een benchmarkbestand en het eigen instellingsbestand (met eventueel extra toegevoegde vragen en labels) teruggeleverd. In opdracht van een aantal onderwijsinstellingen vervaardigde ResearchNed benchmarkrapporten.