Overzicht

Hoger onderwijs


Binnen het hoger onderwijs voert/voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

  • Startmonitor: grootschalige onderzoek onder eerstejaars studenten in het ho waarbij het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart gebracht wordt. Tevens spoort dit onderzoek de determinanten op van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar
  • SKI-database: verzameling, consolidatie, kwaliteitsbewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase
    Studentenmonitor: volgt sinds tien jaar jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaal-economische positie van studenten
  • Effecten van beleidsmaatregelen: in kaart brengen van het effect van de maatregelen op het studie- en leengedrag van studenten en anderzijds na te gaan wat het effect van de maatregelen is op het beleid van instellingen
  • Eurostudent: in opdracht van het HIS (Hochschul Informations System) is het veldwerk voor vijf Europese landen verzorgd (Denemarken, Malta, SloveniĆ«, KroatiĆ« en Polen)