Overzicht

Klant: Inspectie van het Onderwijs
Periode: 2007
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Cadeaupunten in het hoger onderwijs


In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft ResearchNed het fenomeen ‘cadeaupunten’ in het hoger onderwijs onderzocht. De belangrijkste onderzoeksvragen waren of er instellingen en/of opleidingen/sectoren zijn waar sprake is van cadeaupunten (toekenning van ECTS zonder dat er een evenredige studie-inspanning tegenover staat) en of deze cadeaupunten worden gecompenseerd door vakken die extra tijd vergen. Om deze vragen te beantwoorden zijn secundaire analyses uitgevoerd op de Studentenmonitor 2007 en zijn aanvullende gegevens verzameld bij HetStudentenpanel.nl. Op basis van de Studentenmonitor 2007 is studievoortgang verbonden met gegevens over studie-inspanning. Hiermee is een landelijke vergelijking uitgevoerd van studietijd en behaalde studiepunten in relatie tot een toegevoegde vraag naar cadeaupunten. Dit geeft een indicatie van de zwaarte van het vak en de toetsing. Er is een koppeling gelegd met achtergrondkenmerken en studiegedrag. De gegevens zijn gewogen naar soort hoger onderwijs, onderwijssector en geslacht. De totale dataset bevat gegevens van 4.447 studenten. Het rapport gaat achtereenvolgens in op cadeaupunten, extra-tijd-vakken, maakt een vergelijking van lichte en zware vakken en bepaalt het relatieve gewicht van een studiepunt. Het onderzoeksrapport is samen met een advies van de IvhO naar de Tweede Kamer gestuurd ter beantwoording van eerder gestelde Kamervragen.