Overzicht

Klant:
Periode:
Contactpersoon:


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Arbeidsmarktonderzoek en prognoses


ResearchNed heeft rekenmodellen ontwikkeld waarmee prognoses voor de onderwijsarbeidsmarkt gemaakt kunnen worden. Een aantal voorbeelden van projecten binnen het thema arbeidsmarktonderzoek en prognoses zijn:

  • Arbeidsmarktbarometer: monitoronderzoek dat een actueel beeld geeft van de vacaturedynamiek en de krapte op de arbeidsmarkt
  • Analyses voor Nota WIO: diverse analyses op gegevens van CFI en BZK (o.a. MIRROR, IPTO, ILT, BRIN, POMO) uit ten behoeve van de Nota Werken In het Onderwijs
  • Monitor Convenant Leerkracht 2010: diverse metingen omtrent de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het convenant Leerkracht van Nederland