Overzicht

Acquis hoger onderwijs


De Onderwijsraad heeft ResearchNed in 2008 gevraagd een acquis op te stellen van negentien adviezen die de raad de afgelopen tien jaar heeft uitgebracht over het hoger onderwijs. Hierin wordt geïnventariseerd wat de gedachten zijn in deze adviezen en wat er met de ontwikkelde kennis is gebeurd. Welke reactie was er op de adviezen (van minister, in wetenschappelijk onderzoek, in onderwijsveld) en wat werd in beleid omgezet? Voor effectieve bestudering van de adviezen en koppeling met het onderwijsbeleid zijn drie centrale thema’s onderscheiden als analysekader: ‘kwaliteit’, ‘toegankelijkheid’ en ‘sturing/ordening’. Het uitgebrachte acquis doet verslag van centrale gedachten in adviezen van de Onderwijsraad op het gebied van het hoger onderwijs in de periode 1998-2008 en politieke/maatschappelijke reacties daarop. De volgende onderwerpen komen aan de orde: kwaliteit (kwaliteitsborging, transparantie, excellentie), toegankelijkheid (instroom: selectie en toegang bij intrede; doorstroom: begaanbaarheid van leerwegen), sturing en ordening (stelsel en graden, verantwoordelijkheid overheidinstellingen en governance, open bestel en marktwerking en stijl van besturen).