Overzicht

Onderwijsarbeidsmarkt


Binnen de onderwijsarbeidsmarkt voert/voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

  • Arbeidsmarktbarometer: monitoronderzoek dat een actueel beeld geeft van de vacaturedynamiek en de krapte op de arbeidsmarkt
  • Analyses voor Nota WIO: diverse analyses op gegevens van CFI en BZK (o.a. MIRROR, IPTO, ILT, BRIN, POMO) uit ten behoeve van de Nota Werken In het Onderwijs
  • Monitor Convenant Leerkracht 2010: diverse metingen omtrent de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het convenant Leerkracht van Nederland
  • Regionale analyse Utrecht: analyse van de onderwijsarbeidsmarkt in de regio Utrecht
  • Nulmeting zeggenschap leraren: ontwikkeling meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt