Overzicht

Casestudies kleinschalige innovaties


In opdracht van de Onderwijsraad voerde ResearchNed een onderzoek uit naar de condities waaronder kleinschalige, stapsgewijze verbeteringen in het onderwijs effectief vorm kunnen krijgen. Doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op hoe scholen omgaan met het zelf vormgeven van verbeterprocessen, hoe ze tegenover de gedachte staan dit op meer systematische wijze in te voeren en welke factoren bevorderend dan wel belemmerend werken in het vernieuwingsproces. In het onderzoek is allereerst een webinventarisatie gemaakt naar soorten vernieuwingen; hierna worden vijf cases per onderwijssector nader bestudeerd. Belangrijk hierin is de rol van de overheid en brancheverenigingen bij het initiƫren en vormgeven van effectieve vernieuwingen.