Overzicht

Klant: Onderwijsinspectie
Periode: 2010
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Korte trajecten in het hbo


In 2010 maakte ResearchNed in opdracht van de onderwijsinspectie een inventarisatie van korte trajecten in het hoger onderwijs. De onderwijsinspectie heeft hiervoor een groep opleidingen geselecteerd die relatief vaak/uitsluitend in een kort traject werden aangeboden. Van deze trajecten was het de vraag of studenten ook daadwerkelijk eerder afstuderen of juist eerder uitvallen. ResearchNed heeft deze gegevens gecontroleerd en aangevuld. Vervolgens zijn aan deze opleidingen de inschrijvingen, uitval, studieduur en rendementen gekoppeld. Aan deze bestanden is ook de nominale studieduur op basis van de studielast die vermeld wordt in het Centrale Register Opleidingen Hoger Onderwijs van DUO toegevoegd. Van de opleidingen met korte trajecten (per opleiding en totaal over alle opleidingen) zijn de uitval, studieduur en rendementen eveneens afgezet tegen deze gegevens van verwante opleidingen (met dezelfde code en opleidingsvorm). De doorstroom van mbo naar hbo is opgesplitst in verwante en niet-verwante doorstroom. Voor deze indeling van verwante en niet-verwante opleidingen op basis van de gerealiseerde doorstroom mbo-hbo maakte ResearchNed een voorstel.