Overzicht

Voortijdig schoolverlaters in het particulier mbo


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op het aantal jongeren dat een erkende mbo-opleiding volgt aan een particuliere (niet-bekostigde) mbo-instelling. Deze jongeren worden bij het ministerie van OCW geregistreerd als ‘voortijdig schoolverlater’, omdat ze in het reguliere onderwijs niet terug te vinden zijn. Om deze jongeren in kaart te brengen is bij alle particuliere instellingen die erkende mbo-opleidingen aanbieden geïnventariseerd hoeveel jongeren er bij hen een mbo-opleiding volgen. Daarnaast is in dit onderzoek eveneens onderzocht of wellicht in de toekomst een aansluiting van het particulier onderwijs bij BRON reëel is en hoe dat het beste vormgegeven kan worden.