Overzicht

Klant: Platform Bèta Techniek
Periode: 2008-2010
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Technomonitor 2008 en 2010


In opdracht van het Platform Bèta Techniek vervaardigde ResearchNed in 2008 en 2010 de Technomonitor. In de Technomonitor wordt de stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs, de (internationale) arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en de samenhang daartussen samengebracht. Met behulp van diverse databronnen heeft ResearchNed de positie van bètatechnici in het onderwijs, stromen binnen het onderwijs, uitstroom richting arbeidsmarkt, positie op de arbeidsmarkt en aansluiting tussen beiden in kaart gebracht. Het onderzoek kent de volgende onderwerpen: kiezen voor een bètatechnisch profiel in vo, bèta’s in mbo, doorstroom naar arbeidsmarkt of vervolgonderwijs, docenten bètatechniek, instroom/gediplomeerden bètatechniek in ho, startende bètatechnici op de arbeidsmarkt, bètatechnici in R&D en innovatie in internationaal perspectief, toekomstige arbeidsmarkt bètatechnici, bètatechnici in de regio en scholing op de werkvloer en werktevredenheid. Het betreft hier nationale data uit uiteenlopende bronnen die door ResearchNed zijn verzameld, bewerkt, geconsolideerd en ontsloten, zoals instroom en uitstroom in alle onderwijssectoren (naar profielkeuze of bètatechnisch gehalte van de opleiding), beroepen en arbeidsmarktperspectieven. Daarnaast wordt in de Technomonitor aandacht besteed aan nationale regionale verschillen op het gebied van R&D en octrooiaanvragen, vraag-aanbodconfrontaties en de prognoses van werkgelegenheid voor bètatechnici. Voor een deel zijn deze analyses uitgevoerd bij het CBS.