Overzicht

Klant: Portugese ministerie van Onderwijs
Periode: 2010
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

De sociale dimensie van studeren in Portugal


Het Portugese ministerie van Onderwijs (DGES) heeft ResearchNed gevraagd om samen met het IHS (Institute for Advanced Studies, Wenen) consultancy en ondersteuning te bieden in het uitvoeren van een grootschalig survey-onderzoek naar de sociale dimensie van studeren in Portugal. De resultaten van dit onderzoek zijn ten eerste gebruikt als beleidsonderbouwing en voorbereiding voor het DGES. Daarnaast bood dit onderzoek aan Portugal de mogelijkheid te participeren in de vierde ronde van dataverzameling voor Eurostudent (Eurostudent IV). De rol van ResearchNed in dit project was tweeledig. Allereerst zijn onderzoekers van ResearchNed als consultant betrokken bij het aanpassen van een internationaal instrument aan de Portugese culturele en sociaaleconomische context. Zij boden advies en ondersteuning bij alle fasen van het project: het plannen en uitvoeren van de verdere voorbereiding, de vertaling, het samenstellen van een sample, het veldwerk, opschonen van data, en de data-analyse. Tot slot verzorgde ResearchNed het programmeren en hosten van de enquĂȘte onder Portugese studenten.