Overzicht

Klant: Platform Bèta Techniek
Periode: 2010
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Technologie en wetenschap in het hoger onderwijs


Dit Engelstalige rapport beschrijft de situatie in Nederland ten aanzien van technologie en wetenschap, in het bijzonder voor bètarichtingen en in vergelijking met andere Europese en niet-Europese landen. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan talent, interesse hebben en behouden voor bèta en techniek, wetenschappelijke activiteiten op school en verklarende factoren. In het hoger onderwijs wordt nader ingegaan op de internationale mobiliteit van studenten, in het bijzonder studenten in bètatechnische studies en instroom en uitstroom in het hoger onderwijs internationaal. Ten slotte besteedt het onderzoek aandacht aan internationale vergelijkingen op het gebied van R&D, investeringen in R&D, kenniswerkers, patenten en innovatie. De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan OECD, Eurostat en Eurostudent.