Overzicht

Klant: Platform Bèta Techniek
Periode: 2010
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Advies Schoolleidersregister VO

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Technologie en wetenschap in het hoger onderwijs


Dit Engelstalige rapport beschrijft de situatie in Nederland ten aanzien van technologie en wetenschap, in het bijzonder voor bètarichtingen en in vergelijking met andere Europese en niet-Europese landen. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan talent, interesse hebben en behouden voor bèta en techniek, wetenschappelijke activiteiten op school en verklarende factoren. In het hoger onderwijs wordt nader ingegaan op de internationale mobiliteit van studenten, in het bijzonder studenten in bètatechnische studies en instroom en uitstroom in het hoger onderwijs internationaal. Ten slotte besteedt het onderzoek aandacht aan internationale vergelijkingen op het gebied van R&D, investeringen in R&D, kenniswerkers, patenten en innovatie. De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan OECD, Eurostat en Eurostudent.