Overzicht

Leengedrag en studievoortgang


In voorgaande jaren heeft de overheid de aantrekkelijkheid van lenen expliciet onder de aandacht van studenten gebracht met als doel studenten sneller af te laten studeren omdat zij meer tijd over zouden houden voor de studie. In opdracht van het ministerie van OCW is in dit onderzoek door middel van een experiment onderzocht of het verstrekken van positieve informatie over studieleningen inderdaad het veronderstelde effect heeft. ResearchNed won met deze publicatie de tweejaarlijkse prijs voor beleidsonderzoek die in 2009 voor het eerst is ingesteld door de Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek.