Overzicht

WO 2.0


In opdracht van Elsevier Weekblad voerde ResearchNed begin 2010 onderzoek uit naar de rol van de Tweede Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs. In de aanloop naar 4 en 5 mei zijn hiervoor alle scholen voor voortgezet onderwijs benaderd met het verzoek een enquête uit te zetten onder de docenten geschiedenis. In totaal deden er 340 docenten mee aan het onderzoek. De kernvraag van het onderzoek was: “hoe het is gesteld met het thema Tweede Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs”. De docenten spraken zich uit over het maatschappelijke en educatieve belang van de Tweede Wereldoorlog, en of dit thema in de afgelopen decennia een andere betekenis heeft gekregen. Uit het onderzoek komt naar voren dat leerlingen zich erg interesseren in de Tweede Wereldoorlog, maar dat de focus in het onderwijs wel erg is gericht op Nederland. De bezetting van Nederlands-Indië komt volgens veel docenten te weinig aan bod, evenals de nasleep van de oorlog en het ontstaan van de VN.