Overzicht

Creatieve Stad


De gemeente Den Haag heeft het programma ‘Creatieve Stad’ ingericht om de creatieve industrie (belangrijk voor culturele en economische ontwikkeling) te stimuleren en de stad aantrekkelijker te maken voor de ondernemende creatieve klasse. Zowel kwantitatieve (enquête) als kwalitatieve (deskresearch/workshop) methodes zijn gebruikt om de rol van onderwijsvoorzieningen in de ontwikkeling van een creatief-culturele klasse te meten. Opleidingen die bij kunnen dragen aan een creatieve stad zijn geselecteerd en in kaart gebracht op basis van uniciteit, specificiteit, kwaliteit en beroepsperspectief. Daarnaast zijn alumni geënquêteerd over het creatieve ondernemersklimaat van Den Haag. Slechts 21 procent blijkt Den Haag te kiezen als woonplaats vanwege goed carrièreperspectief (in andere regio’s is dit 32%). Uit deskresearch is gebleken dat binnen de geselecteerde opleidingen weinig aandacht is voor ondernemerschap. In de workshop is gekeken naar maatregelen om het ondernemersklimaat te bevorderen. Zowel instellingen, bedrijven als overheid hebben een rol in het creëren van een creatief ondernemersklimaat. Uit de deskresearch blijkt dat de onderzochte creatief-culturele opleidingen weinig aandacht besteden aan ondernemerschap. Wanneer men hiervoor wel aandacht heeft, beperkt zich dit tot aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden. Uit de workshop bleek dat contact tussen opleiding en bedrijfsleven belangrijk is voor innovatief en ondernemend gedrag van studenten. Verbeteren van contacten tussen bedrijfsleven en instellingen kan leiden tot innovatie voor bedrijfsleven en kennisvergroting van studenten. Ook is gebleken dat het aanbieden van een goed vestigings- en verblijfsklimaat door de regionale overheid ondernemend en innovatief gedrag bevordert.