Overzicht

Bètaclustering mbo-opleidingen


In opdracht van het Platform Bètatechniek heeft ResearchNed een indeling ontwikkeld (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters, vergelijkbaar met de indeling van Sminia in het hoger onderwijs. Voor de indeling is gewerkt op basis van een historisch crebo-bestand (vanaf 2000). Dit bestand is verrijkt met een aantal bestaande clusterindelingen (JOB-monitor, CBS). Vervolgens zijn deze indelingen ingedikt naar de indeling in bètaclusters (bètatechniek, snijvlak of geen bètatechniek). Voor alle opleidingen waarbij de herindeling niet duidelijk was, is contact gezocht met Colo. In een volgende stap is door alle kenniscentra de indeling van opleidingen geaccordeerd. De indeling is onder meer gebruikt in de Technomonitor 2010 en het rapport ‘Vrouwen in bèta en techniek’.