Overzicht

Klant: Platform Bèta Techniek
Periode: 2009
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Technotopics IV


Het Platform Bèta Techniek bracht jaarlijks de bundel Technotopics uit, een bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici. In Technotopics beschouwen experts belangrijke aspecten van de verschillende fasen van de opleiding en loopbaan van bètatechnici. Technotopics vormde een aanzet om te werken aan het verder uitbouwen en verbreden van een kennisbasis die niet alleen voor het Platform, maar voor velen interessant en belangrijk is. In de vierde Technotopics-bundel ging de aandacht vooral uit naar schoolloopbanen en in het bijzonder de overgang tussen de verschillende schakels in bètatechnisch onderwijs. In de eerste plaats is deze doorstroom vanuit vmbo, mbo, havo en vwo cijfermatig bestudeerd aan de hand van leerling- en studentstromen en worden groepen leerlingen bestudeerd, waarover tot nu toe geen specifieke cijfers bekend waren. Daarnaast gaan drie studies in deze bundel dieper in op de effecten die binnen deze doorstroom kunnen worden gemeten van diverse stimuleringsactiviteiten – zowel activiteiten gericht op het stimuleren van bètatechniek als activiteiten die zich meer algemeen richten op de opstroom van leerlingen naar een hoger onderwijsniveau. De entree in hoger bètatechniekonderwijs is in drie andere studies onder de loep genomen: de keuze van studenten voor bètatechnisch hoger onderwijs, de situatie na de overstap en de bestemming van initiële uitvallers. Tijdbesteding en studiedruk van bèta’s, ook buiten de landsgrenzen, zijn in de voorlaatste studie belicht, waarna is afgesloten met een onderzoek naar de kans dat leerlingen in het bètatechnisch voortgezet onderwijs een onbevoegde leraar voor hun klas aantreffen.