Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2009
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie Fulbrightprogramma


Om de vraag naar de meerwaarde van het Fulbrightprogramma binnen het totale instrumentarium van Nederlandse beurzenprogramma’s voor internationalisering te onderzoeken heeft ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW een gefaseerd kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De rapportage geeft een inleiding over historie en inhoud van het Fulbrightprogramma en het huidige beleid ten aanzien van internationalisering, en formuleert conclusies en aanbevelingen op basis van de verrichte evaluatie.