Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2009
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Marktwerking in de educatieve boekenmarkt


ECORYS en ResearchNed hebben in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de evaluatie van de marktwerking educatieve boekenmarkt in 2011. De belangrijkste onderdelen van dit onderzoek betreffen het opstellen van een evaluatiekader voor de aankomende evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS), het verrichten van een nulmeting voor de evaluatie. Daarnaast worden de eerste trends na invoering van de WGS in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van mei tot en met augustus 2009. Dataverzameling heeft plaatsgevonden op basis van een literatuurstudie en interviews met markspelers. Voor de literatuurstudie zijn zowel academische artikelen bestudeerd als de meer praktische literatuur gericht op marktwerking en de educatieve boekenmarkt. Voor de interviews zijn gesprekken gevoerd met vrijwel alle (grote) spelers in de educatieve boekenmarkt, een aantal scholen en diverse andere belanghebbenden.