Overzicht

Klant: Studiekeuze123
Periode: 2008-2009
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Afstemming en instrumentontwikkeling CHE


In dit onderzoek is de mogelijkheid tot een internationale, geharmoniseerde masterenquête onderzocht. Daarbij is de structuur en inhoud van de bestaande vragenlijsten (NSE en CHE) vergeleken. Op basis van literatuurstudie zijn internationale cultuurverschillen en effecten hiervan op oordelen en antwoordpatronen van studenten beschreven. Daarnaast is op basis van de antwoordpatronen in een pilotstudie onder HetStudentenpanel een transformatieformule voor de Nederlandse 10-puntsantwoordschalen naar een Duitse 6- of een 5-puntsschaal berekend. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 1) Culturele verschillen zijn een belangrijke factor bij het verklaren van antwoordpatronen in oordelen en attitudes. Nederlandse studenten zijn doorgaans positiever over hun eigen situatie; 2) De inhoudelijke vergelijkbaarheid en de structuur van de vragen naar studentenoordelen in de CHE- en NSE-vragenlijst is beperkt; het niveau van detail in de vragenlijst wijkt af. Harmonisatie is complex en 3) Met behulp van (OLS) regressieanalyse zijn transformatieschema’s berekend voor 5-, 6- en 10-puntsschalen.