Overzicht

Klant: Onderwijsraad
Periode: 2009
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Behoefte postsecundair onderwijs


Op verzoek van de Onderwijsraad onderzocht ResearchNed de behoeften van potentiële deelnemers aan postsecundair onderwijs en de mate waarin het bestaande aanbod daar op inspeelt. Voor het onderzoek werden secundaire analyses uitgevoerd op de Studentenmonitorbestanden van 2006 en 2007 en werd een specifiek ontwikkelde enquête uitgezet via het studentenpanel van ResearchNed. De groep volwassen studenten die nu studeert, blijkt vooral intrinsiek gemotiveerd en wordt daarnaast ook aangetrokken door het vooruitzicht van een grotere baankans, promotie en hoger inkomen. Het verbeteren van de mogelijkheden voor deze groep heeft daarom vooral betrekking op het wegnemen van belemmeringen, hetgeen met name neerkomt op het creëren van mogelijkheden om de studie te combineren met werk en zorgtaken. De grootste belemmering voor volwassen studenten om een ho-opleiding te volgen is namelijk een gebrek aan tijd.