Overzicht

Klant: Onderwijsraad
Periode: 2009
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Behoefte postsecundair onderwijs


Op verzoek van de Onderwijsraad onderzocht ResearchNed de behoeften van potentiële deelnemers aan postsecundair onderwijs en de mate waarin het bestaande aanbod daar op inspeelt. Voor het onderzoek werden secundaire analyses uitgevoerd op de Studentenmonitorbestanden van 2006 en 2007 en werd een specifiek ontwikkelde enquête uitgezet via het studentenpanel van ResearchNed. De groep volwassen studenten die nu studeert, blijkt vooral intrinsiek gemotiveerd en wordt daarnaast ook aangetrokken door het vooruitzicht van een grotere baankans, promotie en hoger inkomen. Het verbeteren van de mogelijkheden voor deze groep heeft daarom vooral betrekking op het wegnemen van belemmeringen, hetgeen met name neerkomt op het creëren van mogelijkheden om de studie te combineren met werk en zorgtaken. De grootste belemmering voor volwassen studenten om een ho-opleiding te volgen is namelijk een gebrek aan tijd.