Overzicht

Aanval op uitval


Binnen de provincie Limburg wordt gewerkt om uitval van leerlingen en studenten tegen te gaan en vsv’ers beter en sneller terug naar school of werk te begeleiden. Om regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen (vo, mbo en hbo) en bedrijfsleven gestalte te geven, vond eind juni 2007 overleg plaats. ResearchNed verzorgde het discussiestuk hiervoor. Deze notitie maakte duidelijk dat regionale samenwerking in de aanval op uitval essentieel is en ook plaatsvindt. Er zijn goede voorbeelden van de gezamenlijke aanpak. De bijeenkomst van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven waarvoor dit discussiestuk is ontwikkeld, heeft deze afstemming een stap verder gebracht.