Algemene voorwaarden


Onze algemene voorwaarden hanteren wij bij alle onderzoeken.

Bij onderzoek onder minderjarigen (jonger dan 18 jaar) wordt rekening gehouden met de eisen vanuit de richtlijnen van ESOMAR.

Onderzoeksresultaten worden alleen gepubliceerd met toestemming van de opdrachtgever. Data worden niet doorgeleverd aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

Disclaimer

Deze website wordt met zorg geredigeerd. Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van onze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. ResearchNed kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken.