Jules Warps


Jules Warps is senior onderzoeker bij ResearchNed en heeft een brede ervaring in beleids- en evaluatieonderzoek, zowel landelijk als institutioneel. Jules is daarnaast specialist op het gebied van studiekeuze, studieuitval en studiesucces. Hij heeft de Startmonitor opgezet en tot een gerespecteerd instrument gemaakt; hiermee worden onder andere de factoren gemeten die studiesucces in het eerste jaar beïnvloeden. Vanuit de Startmonitor heeft hij ook specifiek gefocust op bijvoorbeeld het effect van LOB in het vo en de vervroeging van aanmelding en intake in het ho.

Verder deed hij onder andere onderzoek op het gebied van onderwijsopbrengsten, imago en reputatie van instellingen, studiefinanciering, internationalisering, medezeggenschap en het organiseren van vernieuwingsprocessen. Hij heeft ruime ervaring met groot- en kleinschalig kwantitatief (surveys, data-analyse) en kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen) zowel onder scholieren en studenten als onder professionals (docenten, schoolleiders, bestuurders, beleidmakers) in funderend, beroeps- en hoger onderwijs. Naast zijn onderzoekswerk bekleedde hij nevenfuncties in o.a. de landelijke Toetsingscommissie voor het Studeerbaarheidsfonds (OCW), het Comité voor de proefaccreditering (HBO-raad) en als beoordelend expert voor het Siriusprogramma.

Terug