Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019-2020
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo


Het aandeel van de mbo-4 gediplomeerden dat doorstroomt naar het hbo neemt al sinds 2006 af. Dat baart op zich al zorgen, maar zeker omdat de route mbo-hbo een emancipatoire functie heeft voor eerstegeneratiestudenten en studenten met een (niet-westerse) migratieachtergrond. Gezien de discussies over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, is het nodig meer zicht te krijgen op de achterliggende oorzaken van deze daling. Welke factoren spelen een rol? Het ministerie van OCW heeft aan ResearchNed gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek richt zich op drie hoofdvragen:
Welke ontwikkelingen kunnen in de afgelopen tien jaren worden onderscheiden in de omvang en samenstelling van de groep mbo-4 studenten, hun onderwijsloopbaan en hun keuzes na behalen van het mbo-diploma?
Welke omstandigheden, oorzaken en motieven kunnen de ontwikkelingen in de keuzes van gediplomeerde mbo-4 studenten verklaren?
Welke handvatten zijn er om de dalende instroom mbo-hbo te keren?