Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019-2020
Contactpersoon: Clarie Ramakers


Soortgelijke onderzoeken:

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs


In het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (po, vo, mbo sbo, vso) wordt onderzocht wat de mogelijkheden van schoolbesturen, schoolleiders en onderwijzend personeel zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs te voorkomen. Tevens gaan we dieper in op wat bekend is over de haalbaarheid en effectiviteit van de beschikbare maatregelen. In dit onderzoek wordt ook een eerste aanzet gegeven om de huidige problematiek in kaart te brengen. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van analyses op politiedata. Daarnaast worden rapporten van de inspectie bekeken en het aantal VOG-weigeringen onderzocht. Tevens wordt een secundaire data-analyse op de veiligheidsmonitor po/vo uitgevoerd en op de veiligheidsmonitor in het mbo. Om de effectiviteit van de maatregelen te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een benchmarkonderzoek, een literatuurstudie en diepte-interviews. Het eindrapport is voorzien voor maart 2020. ResearchNed voert dit onderzoek uit samen met Bureau Beke, in opdracht van het ministerie van OCW.