Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2011-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Lees dit onderzoek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen


De monitor beleidsmaatregelen brengt langjarige ontwikkelingen in kaart en verschaft de lezer inzicht in de dynamiek van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten. Doel van de monitor is het inzichtelijk maken van de mogelijke gevolgen van beleidsmaatregelen die van kracht zijn sinds 2010 of nog worden ingevoerd. De monitor gaat in op de doorstroom en instroom, keuze- en studiegedrag van studenten, tevredenheid, rendementen, uitval, switch en de wijze waarop studenten gebruikmaken van studiefinanciering. De resultaten zijn gebaseerd op registers (DUO, CBS) en secundaire analyses van bestaande surveys (Studentenmonitor, Nationale StudentenenquĂȘte, Startmonitor).

In de Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 is er specifiek aandacht voor de halvering van het collegegeld, selectie, inkomenssamenstelling, de positie van studenten met een vooropleiding in de Caribische koninkrijksdelen, de keuze van de instelling voor het volgen van een master en het studiegedrag van kwetsbare groepen: in het bijzonder studenten met een functiebeperking en studenten met (mantel)zorgtaken.