Overzicht

Klant: Europese Commissie
Periode: 2018
Contactpersoon: Bas Kurver


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Lees dit onderzoek

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Pilot microdata EUROSTUDENT


EUROSTUDENT heeft als doel om te komen tot een internationaal vergelijkbare set aan indicatoren die de sociaaleconomische dimensie van het studeren in het hoger onderwijs in kaart brengt. Deze gegevens worden in geaggregeerde vorm ontsloten in rapportagevorm en op een website. Om echter meer recht te doen aan de verzamelde gegevens en om in staat te zijn meer geavanceerdere landen vergelijkende analyses uit te kunnen voeren heeft ResearchNed een pilot studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van microdata in de EUROSTUDENT context. Hiertoe is bij de ministeries van onderwijs uit de verschillende landen de bereidheid tot het delen van geanonimiseerde microdata gepeild. Daarnaast is in kaart gebracht welke juridische implicaties het gebruik van microdata heeft in het licht van de nieuwe AVG. Acht landen, waaronder Nederland, gaven toestemming gebruik te maken van de microdata en op basis daarvan is gekeken welke stappen gezet moeten worden om microdata een prominentere plek te geven in het EUROSTUDENT-project. Het resultaat van dit onderzoek is een routeboek dat momenteel gebruikt wordt bij de verzameling en ontsluiting van microgegevens in EUROSTUDENT VII.