Overzicht

Klant: NRO
Periode: 2015-2018
Contactpersoon: José Mulder


Soortgelijke onderzoeken:

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Lees dit onderzoek

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Lees dit onderzoek

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Lees dit onderzoek

Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?


Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo definitief uit; ze keren niet meer terug in het hoger onderwijs. Onduidelijk is waarom mbo-studenten zo veel vaker uitvallen dan studenten met een andere vooropleiding. Mbo- en hbo-instellingen hebben de afgelopen jaren uiteenlopende initiatieven ontplooid om voortijdige uitval van mbo-studenten tegen te gaan. Hoe effectief deze interventies zijn was echter onbekend. Dit onderzoek richtte zich op het inzicht krijgen in oorzaken van uitval en succesvolle interventies. Er is gewerkt met een mixed-methods design waarin kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn geïntegreerd. Achttien mbo- en hbo-instellingen die verschillende (keten)interventies hebben lopen hadden zich aan het onderzoek gecommitteerd. Het onderzoek is uitgevoerd samen met ecbo, TIER Maastricht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in opdracht van NRO. Er zijn verschillende rapporten en publicaties uit het onderzoek voortgekomen. De belangrijkste uitkomsten zijn in deze publicatie samengevat.