Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2011-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Lees dit onderzoek

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Lees dit onderzoek

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen


Monitoring in opdracht van het ministerie van OCW naar effecten van beleidsmaatregelen die van kracht zijn sinds 2010 of nog worden ingevoerd in het hoger onderwijs. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het effect van de maatregelen op het studie- en leengedrag van studenten en anderzijds na te gaan wat het effect van de maatregelen is op het beleid van instellingen.

 

In de zesde editie van de monitor, de Monitor Beleidsmaatregelen 2017-2018 worden de ontwikkelingen in het hoger onderwijs gevolgd aan de hand van een groot aantal indicatoren uit verschillende databases. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: (1) onderwijsdeelname en toegankelijkheid van het hoger onderwijs en barrières in de doorstroom naar het hoger onderwijs met bijzondere aandacht voor doorstroommotieven van mbo-studenten; (2) nieuwe instroom in het hoger onderwijs; (3) studiekeuzeoriëntatie en keuzegedrag van nieuwe studenten; (4) van bachelor naar master; (5) studievoortgang en studiegedrag; (6) omvang en oorzaken van studieuitval; (7) gebruik van studiefinanciering, leengedrag, leenaversie en de financiële situatie van studenten. De resultaten zijn gebaseerd op registers (DUO, CBS), secundaire analyses van bestaande surveys (Studentenmonitor, Nationale Studentenenquête, Startmonitor) en verdiepende surveys die speciaal voor deze monitor zijn uitgevoerd (motieven voor doorstroom van mbo naar hbo, bekendheid met voorzieningen over studeren met een functiebeperking en motieven voor het nemen van een tussenperiode tussen de bachelor en de master).

 

Monitor Beleidsmaatregelen 2015

Monitor Beleidsmaatregelen 2016-2017