Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2018
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Lees dit onderzoek

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Lees dit onderzoek

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Lees dit onderzoek

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête


Van de Nationale Alumni Enquête (NAE; voorheen de WO-monitor) van de VSNU worden sinds 2009 tweejaarlijks de ervaringen van recent afgestudeerde masterstudenten aan de Nederlandse bekostigde universiteiten in kaart gebracht. Een belangrijke indicator in deze monitor voor de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is het percentage gediplomeerden dat aangeeft dat de opleiding voldoende basis was om te starten op de arbeidsmarkt. De cijfers van 2015 laten een (aanzienlijke) daling zien in het percentage gediplomeerden dat de opleiding als een goede basis voor de start op de arbeidsmarkt beoordeelt. Dit is niet in lijn met het streven naar verbetering, vandaar dat het ministerie van OCW aan de Kamer heeft toegezegd te onderzoeken wat de oorzaken van de daling kunnen zijn. Aan ResearchNed is gevraagd een externe validatie uit te voeren op de indicator, om te analyseren of de gevonden daling verklaard kan worden door selectiviteit in de verzamelde data. De resultaten zijn hier te vinden (zie ook de pdf van het rapport).