Overzicht

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht


Voor Universiteit Utrecht verzorgt ResearchNed de evaluaties van de voorlichtingsdagen voor bachelors en voor masters. Een dergelijke evaluatie mag zich niet beperken tot het eenvoudig meten van de ‘tevredenheid’ van bezoekers. Universiteit Utrecht en ResearchNed hebben samen een maatwerkenquête ontwikkeld met de volgende kenmerken.

De enquête wordt zodanig geprogrammeerd dat respondenten automatisch vragen krijgen voorgelegd over de specifieke programmaonderdelen en informatiebronnen waar zij gebruik van hebben gemaakt. Daarbij gaat het erom te meten of met deze bezochte onderdelen ook de doelen van de open dag worden bereikt. Hoe goed zijn de deelnemers geïnformeerd over de inhoud van de opleiding, en over de beroepsmogelijkheden? Heeft het onderdeel de belangstelling van de deelnemers vergroot? Welke suggesties hebben deelnemers voor verbetering? Ook de achtergrondgegevens van deelnemers zijn van belang; er wordt niet alleen gevraagd in welke fase van de vooropleiding de deelnemers de open dag bezoeken, maar ook in welke fase van hun keuzeproces en welke andere instellingen zij bezoeken voor hun studiekeuze.

De doorlooptijd van de evaluatie is kort, zodat al snel na het organiseren van de open dag over verbeteringen kan worden besloten voor de volgende editie. Binnen twee weken na het event beschikt de universiteit over de evaluatieresultaten. Ten slotte worden de resultaten zodanig gepresenteerd dat zij per onderdeel goed vergeleken kunnen worden tussen verschillende doelgroepen en met andere onderdelen binnen de opleiding, faculteit en gehele universiteit.