Overzicht

Klant: LAKS
Periode: 2010-heden
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor beleidsmaatregelen

Lees dit onderzoek

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Lees dit onderzoek

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor


Sinds 2009 voert ResearchNed in opdracht van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) elke twee jaar de LAKS-Monitor uit, een grootschalig scholierentevredenheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs waar per monitor ruim 60.000 scholieren aan deelnemen. Samen met het LAKS ontwikkelde ResearchNed de enquête met behulp van pilots en focusgroepen met scholieren. Scholen kunnen zich via een portal aanmelden om deel te nemen aan de LAKS-Monitor en klassen inschrijven. Dit portal wordt ook ingezet voor de communicatie met vo-scholen. De vragenlijst wordt klassikaal afgenomen met behulp van een online enquête. ResearchNed analyseert na afloop van het veldwerk de verzamelde gegevens en verwerkt deze in een landelijke rapportage. Daarnaast genereert ResearchNed voor alle deelnemende scholen twee soorten rapporten zodat scholen met hun eigen resultaten aan de slag kunnen gaan: een schoolspecifiek rapport inclusief landelijke benchmark en een factsheet waarin de belangrijkste resultaten overzichtelijk op 1 A4-tje worden samengevat met behulp van kleuren. Alle deelnemende scholen inclusief leerlingenraden hebben eveneens toegang tot een online tool waarin de resultaten met andere scholen of door de jaren heen vergeleken kunnen worden.
Meer informatie is te vinden op de website www.laks-monitor.nl.